Skip to content Skip to footer

Programa detecció precoç de càncer de colon i recte des de la farmàcia

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius, reduint així la seva mortalitat i el risc de patir-lo.

El càncer de còlon i recte és una malaltia amb un impacte elevat a Catalunya, tant per la incidència de nous casos com per la mortalitat que ocasiona.

L’evidència científica ha demostrat que la detecció precoç d’aquest càncer augmenta les possibilitats de curació i disminueix la mortalitat almenys en un 16% en els participants al Programa.

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte al Camp de Tarragona, que es va iniciar l’any 2015, s’articula a partir del mes d’abril 2022 a través de les farmàcies del Camp de Tarragona i a partir del març 2023 a través de les farmàcies de Terres de l’Ebre gràcies a la col·laboració conjunta del Departament de Salut, el Pla Director d’Oncologia, l’oficina de cribratge de càncer colorectal de Salut Sant Joan-Baix Camp i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT).

Per tant, a partir d’ara, els usuaris s’hauran de dirigir a les farmàcies col·laboradores amb el programa amb la carta d’invitació a participar-ne.

El programa, s’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista.

La població diana rep una carta d’invitació on se li explica el programa i se l’informa de com participar-hi adreçant-lo al llistat de farmàcies participants de la seva àrea de residència. La farmàcia participa de forma protocol·litzada en la proporció d’informació i kit de recollida de mostra al pacient, registre i seguiment.

Amb posterioritat el pacient retorna la mostra a la farmàcia qui la tramita mitjançant els mecanismes establerts al laboratori de referència.

La prova de detecció de sang oculta en femta, com qualsevol prova mèdica, no és perfecta i no detecta tots els càncers. Pot ser que no es detecti el càncer o el pòlip si en el moment de fer la prova no sagnava. Per aquest motiu, si noteu alguna molèstia (sang en les deposicions, canvi en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, dolor abdominal) consulteu el vostre metge encara que participeu en el programa.

Així mateix, els professionals de l’atenció primària seguiran tenint el paper important, com a referents de salut de la població, en els consell sobre prevenció i la participació en el cribratge, la resolució de dubtes i el seguiment dels pacients.

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic. 
Bibliografia

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA.Càncer de còlon i recte. [Consulta: 28 de febrer de 2023]. https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/deteccio-precoc/programes-de-deteccio-precoc/cancer-de-colon-i-recte/

COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA: Detecció Precoç Càncer[Consulta: 28 de febrer de 2023]. https://www.coft.cat/privat/font/index.php?CODOBJ=11969

Nota de premsa. El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a partir del mes d’abril s’articularà a través de les farmàcies del Camp de Tarragona. [En línia]. httphttps://www.coft.cat/privat/font/index.php?CODMENU=66&CODOBJ=32806s://www.coft.cat/privat/font/index.php?CODMENU=66&CODOBJ=32806